Wei Wu Wei bij Crisiscommunicatie

Wei Wu Wei bij Crisiscommunicatie Crisisprofs

Wei Wu Wei bij Crisiscommunicatie

5472 3648 CrisisProfs

Wei Wu Wei bij Crisiscommunicatie: Wel of niet communiceren tijdens een crisis?

Wei Wu Wei: “niet handelen tegen de aard der dingen in”. Weet wanneer je wel moet handelen – met andere woorden het nemen van actieve maatregelen – en wanneer niet. Hoe vreemd het soms ook lijkt; bewust niet communiceren kan soms de beste oplossing zijn. 

“Het ontruimen een half uur voor het noodweer zorgt voor meer en grotere impact dan blijven op het terrein. Immers: eenmaal van het terrein af is het gedrag van mensen niet meer te managen, naast het feit dat dan het publiek wordt blootgesteld aan onweer in een niet gecontroleerde omgeving. Bij eventuele onrust zijn diverse gevolgen te bedenken, van verstuikte enkels tot vertrappingen. Ontruimen bij noodweer werkt dus alleen, wanneer er met zekerheid een calamiteit zó tijdig bekend is dat nog verantwoord en rustig kan worden ontruimd.” (Bron: interne evaluatie Pinkpop 2014).
Kortom: niet evacueren is in dit geval beter dan wel evacueren. Hoewel het eerste gevoel wellicht zegt: wegwezen van het terrein, want er komt noodweer aan. 

Dit voorbeeld leert ons dat het goed is om altijd na te blijven denken over: wat betekent ons handelen voor het huidige scenario? Worden de gevolgen dan minder? Of wordt het juist groter door het handelen? 

Dit is voor crisiscommunicatie niet anders. Neem het versturen van een persbericht. Soms zorgt het versturen van een persbericht als reactie op een gerucht juist voor meer maatschappelijke en media-aandacht dan wanneer je het gerucht voorbij laat gaan. “Zie je wel, de GGD vindt zelf ook dat Ebola een groot risico is voor ons. Anders zou ze niet reageren op de berichtgeving!”

Of neem het uitsturen van een NL Alert. Dat moet ervoor zorgen dat slachtoffers worden voorkomen; ga naar binnen en sluit ramen en deuren etcetera. Maar anderzijds versterkt het ook juist commotie bij niet-ontvangers. “Waarom hebben wij geen bericht ontvangen?” Of soms voor bezorgdheid bij de ontvangers. “Hebben mijn familieleden of vrienden ook een bericht ontvangen? Ik ga mijn alvast kinderen halen!”. 

Het is van belang om altijd na te denken over de vraag: wat betekent onze communicatie? Welke gewenste effect levert het op, maar ook welk ongewenst effect is te verwachten? Wei Wu Wei bij Crisiscommunicatie 

Sta daarom niet alleen stil bij de gewenste maar ook altijd bij de ongewenste effecten van de communicatiemaatregelen, dit bepaalt samen of en welke communicatiemaatregelen je écht gaat inzetten.

Reacties zijn gesloten.