We zullen doorgaan!

Training Logger Crisisprofs

We zullen doorgaan!

1920 1080 CrisisProfs

Als woningcorporatie bent u waarschijnlijk vooral bezig met het wel en wee van uw huurders, maar waar kunnen de huurders heen als uw organisatie iets overkomt?

Het onderbreken van de bedrijfsvoering staat volgens een onderzoek van AON uit 2017, in de top tien van wereldwijde bedreigingen. Het is dus zeker belangrijk om hier rekening mee te houden. Sommige processen zijn immers cruciaal voor uw organisatie. Een voorbeeld is het verhuurproces en/of het klantcontact. Stel dat deze lange tijd uit de lucht gaan, dat kan enorme gevolgen hebben.

Uw organisatie kan vanwege allerlei redenen worden onderbroken. Het is belangrijk om deze risico’s in kaart te brengen. Maar eerst is het zinvoller te kijken welke processen in uw organisatie uit kunnen vallen.

Bedrijfscontinuïteitsmanagement

Om te ontdekken welke processen in uw organisatie gevaar lopen kan een risico- en gevolgeninventarisatie worden uitgevoerd waarbij Bedrijfscontinuïteitsmanagement wordt gebruikt. Dit proces is bedoeld om een organisatie klaar te stomen voor (potentiële) bedreigingen. Met andere woorden: uw organisatie wordt veerkrachtig gemaakt.

Wat betekent dit eigenlijk in de praktijk voor uw organisatie? Deze realistische aanpak houdt in dat ieder onderdeel van de organisatie bijdraagt aan het proces. Dat vraagt om een voorbeeld. Stel, een medewerker op de werkvloer is niet alert op (mogelijke) bedreigingen, verschillende onderdelen van uw organisatie kunnen daardoor langdurig uitvallen en daar zit niemand op te wachten.

Binnen de organisatie kunnen mensen, facilitair en gebouwen, financiën, Informatie en communicatie, reputatie, de toevoerketen en klanten allemaal uitvallen en dat heeft enorme gevolgen.

Vanwege deze gevolgen, zal ook (juist) de hoogste bestuurder alert moeten zijn. Samen met alle andere collega’s binnen de organisatie ligt de verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering ook onder bijzondere omstandigheden door te laten gaan en binnen een afgesproken tijd weer op een normale manier op te kunnen pakken.

Hoe gaat u dit bereiken?

Een continuïteitsplan kan u helpen om vast te stellen wat noodzakelijk is om als organisatie sterker door een crisis te komen. In zo’n plan worden kritieke processen bepaald en de scenario’s voor herstel worden concreet gemaakt. Tot slot wordt aangegeven wie welke taak daarbij heeft.

Natuurlijk moet uw organisatie eerst alles op alles zetten om de crisis te bezweren, maar niet snel daarna zullen bepaalde werkzaamheden weer moeten worden opgepakt om ervoor te zorgen dat alles weer verloopt als voor de crisis en uw organisatie niet te lang onderbroken wordt.

Confronterende vragen

Confronterende vragen houden u daarbij scherp. Hoe ver bent u met uw organisatie? Weet u wat kritiek is, wat u daarvoor nodig heeft en hoe u het aansluit op de andere crisisplannen? Kan uw verhuurproces tegen een stootje bij uitval van mensen, ICT en/of stroom?

Vaak geven woningcorporaties aan wel plannen te hebben. Maar deze plannen zijn soms nog te vaag. Bij een calamiteit is uw personeel soms niet in staat de dagelijkse gang van zaken op te pakken. Er komen in zo’n geval problemen aan het licht over zaken die normaliter heel vanzelfsprekend lijken. Wie neemt bijvoorbeeld de telefoon op? Waar gaan medewerkers en klanten heen als uw kantoorgebouw onbruikbaar is geworden? U wilt ondanks calamiteiten toch kunnen functioneren als organisatie.

Door dit soort vragen te stellen en na te denken over de gevolgen en de oplossingen van een calamiteit, wordt uw organisatie bovendien veerkrachtig. Het krijgt een stevige basis voor groei. Niet alleen tijdens een crisis.

CrisisProfs heeft een model, de kennis en de middelen in huis om het continuïteitsplan samen met u op te stellen en/of te optimaliseren. Mocht uw interesse gewekt zijn, dan geven we graag meer informatie. U kunt ook de QuickScan invullen.  We nemen altijd graag contact met u op.