Wat hebben woningcorporaties met terrorisme te maken?

Wat hebben woningcorporaties met terrorisme te maken?

2000 1333 CrisisProfs

In de mindmap over terrorismegevolgbestrijding worden ook de woningcorporaties als partner genoemd. De eerste reactie kan zijn: “Wat hebben woningcorporatie nu met terrorisme te maken?” In onze visie juist veel. Woningcorporaties beheren vele woningen voor hun huurders.

De feitelijke beheerder kan een beeld hebben welke huurders in de appartementen wonen en verblijven. Hoe gedragen zij zich? Komen er veel verschillende mensen over de vloer? Zijn de gordijnen altijd dicht? De beheerder kan het onderbuik gevoel krijgen dat er iets niet klopt. Maar weet hij welke signalen er voor mogelijk(!) radicalisering zijn? Heeft hij daar informatie over gekregen? En weet de beheerder wat hij moet doen, waar kan hij zijn waarnemingen en ongerustheid delen? En is dat wel veilig voor hem om te doen?

Na een aanslag of forse dreiging kan er onrust in de wijk ontstaan. Welke rol neemt de woningcorporatie aan om bij te dragen aan het herstel van onrust? De beheerders van woningcorporaties fungeren als extra ogen en oren in de wijk, voor samen werken aan een veilige en fijne samenleving.

CrisisProfs ( Ervaringsdeskundigen in crisismanagement) heeft een speciaal programma ontwikkeld, hoe woningcorporaties zich hier op voor kunnen bereiden. Wij ondersteunen de beheerders van de woningcorporaties onder andere met een training met daarin praktische tips. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.

Senior adviseur – Hans Muller