Waarom Bedrijfscontinuïteitsmanagement spannender is dan je denkt

Waarom Bedrijfscontinuïteitsmanagement spannend is Crisisprofs

Waarom Bedrijfscontinuïteitsmanagement spannender is dan je denkt

480 360 CrisisProfs

Waarom Bedrijfscontinuïteitsmanagement spannend is

Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) is niet bepaald een term om voor warm te lopen zou je denken. Het klinkt suf, als de managementtaal uit het programma Toren C. ‘Een holistisch managementproces voor het identificeren van bedreigingen voor een organisatie en de mogelijke impact van deze bedreigingen op de bedrijfsvoering indien zij zich daadwerkelijk voordoen’, luidt de stoffige beschrijving. Hoe komt deze term ooit van dit imago af?

Als we spreken over Bedrijfscontinuïteitsmanagement kijken mensen vaak glazig. In gewone woorden betekent BCM dat er gekeken wordt naar jouw organisatie en wat jouw organisatie bedreigt. En belangrijker nog: welk effect heeft deze bedreiging op jouw organisatie? Het maakt niet zo veel uit of je door de kat of door de hond wordt gebeten. Het gaat er om dat je weet wat je moet doen als je gebeten wordt.

En daar moet een organisatie zich gedegen op voorbereiden zodat de schade beperkt blijft. Als u getroffen wordt door een calamiteit, wat is dan het meest praktische, het meest haalbare om snel door te gaan met de bedrijfsvoering? Wie doet dan wat, wie overlegt met wie en waarover? Voorkom dat een calamiteit een zodanige negatieve invloed heeft, dat deze het voortbestaan van jouw bedrijf in gevaar brengt.

In veel organisaties valt op dat bij een calamiteit de medewerkers vanuit hun ‘zorginstinct’ direct willen helpen. Hartstikke mooi natuurlijk, maar van een systeem is dan geen sprake. Eigenlijk wordt de chaos dan alleen maar groter. Bij een ramp of calamiteit moeten werknemers een andere rol aannemen. Er wordt als het ware een andere gestructureerde organisatie opgebouwd met eigen mensen.

Saai?

BCM is dus alles behalve saai. Het gaat tenslotte over het voortbestaan van een organisatie en over de gevaren die deze bedreigen. Het is juist goed dat je inzicht krijgt wat er werkelijk van belang is voor je bedrijf. Bedrijven en organisaties zijn elke dag bezig met het aanbieden van diensten of producten aan hun klanten. BCM geeft inzicht hoe je dat ook bij tegenwind voort kunt laten bestaan. Een incident kan een calamiteit worden, een calamiteit een ramp en een ramp een crisis. Vooraf wil je dus de tools en het inzicht hebben om die ellende te voorkomen in je organisatie.

Maar wij hebben ‘Jantje’.

Hoewel BCM gaat over de belangrijkste processen van een bedrijf is het met de kennis over dit onderwerp niet altijd even goed gesteld. Vooral de vertaling naar de praktijk laat te wensen over. Bij de meeste bedrijven loopt er nog een zogenaamde ‘Jantje’ rond. “Jantje weet alles. Wanneer er iets gebeurt weet Jantje wat er moet gebeuren.” Maar Jantje wordt ook een keer ziek of gaat met vakantie en dan weet opeens niemand meer wat er moet gebeuren. BCM geldt dus niet alleen voor Jantje, maar is bewustwording voor de hele organisatie.

Besef dat wanneer je BCM nú aanpakt, je het voor de rest van je bedrijfsbestaan geregeld hebt. Vervolgens hoef je alleen maar eens per jaar te bekijken of alles nog klopt en of er iets veranderd is. Het is de fundering van je crisisorganisatie. Het is veel meer dan een verzekering, dit is veel actiever. Je kunt het zelf doen.

BCM bij woningcorporaties

BCM ontwikkelde zich voor de millenniumwisseling, toen met name de banken bang waren voor de millenniumbug. Dat zou enorme gevolgen kunnen hebben voor hun ICT. Er werden scenario’s gemaakt en er werd gekeken hoe banken de millenniumbug konden overleven. Inmiddels is duidelijk dat BCM is voor alle sectoren bruikbaar is. Dus ook voor zorgorganisaties, woningcorporaties, hotels en scholen.

Voor corporaties zijn klantcontacten en huurders van primair belang. Zo kunnen corporaties te maken krijgen met verwarde personen die intrek nemen in een huurwoning en slordig met gas omgaan. Op die manier kan een hele wijk in gevaar komen. Bovendien kunnen werknemers van corporaties in aanraking komen met agressieve personen. Voor een woningcorporatie is het veilig wonen van hun huurders hun corebusiness. BCM kan corporaties daarbij helpen.

Waarom Bedrijfscontinuïteitsmanagement spannend is? BCM gaat over echte mensen op de werkvloer en de klanten. Dat maakt BCM tastbaar en sociaal. BCM is voor iedere organisatie van belang. Dus staar je niet blind op die wat suffe naam, want BCM gaat over veel meer dan management op papier. Het gaat om het voortbestaan van uw organisatie.