Voorbereiden, niet nu!

Awareness

Voorbereiden, niet nu!

1227 1073 CrisisProfs

De gebeurtenissen rond het treinongeval bij Voorschoten hebben laten zien hoe goed het in ons land geregeld is in de rampenopvang.

De hulpdiensten die nauw samenwerken en zodoende zorgdroegen dat de slachtoffers op verschillende locaties opgevangen werden. Binnen no-time waren hulpverleners ter plaatse en zijn ziekenhuizen hun rampenopvang gestart.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar hier is enorm veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Het maken en afstemmen van plannen en het regelmatig gezamenlijk trainen en oefenen hebben tot dit resultaat geleid.
Goed om te zien dat al die voorbereidingen echt werken!

Als adviseur crisismanagement zie ik bij veel organisaties dat voorbereiding op een crisis geen gemakkelijk onderwerp is. De waan van de dag heeft vaak meer urgentie dan de crisis die zich mogelijk ooit voordoet.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen hun hoofd in het zand steken als het gaat om het tijdig voorbereiden op een crisis:

1.   Ontkenning: Iemand kan zichzelf ervan overtuigen dat een crisis niet zal plaatsvinden, omdat ze zich niet kunnen voorstellen hoe erg de situatie zou kunnen zijn. (Denk bijvoorbeeld aan Covid19)
Dit kan leiden tot een gevoel van ontkenning en het uitstellen van voorbereidingsmaatregelen.

2.   Kosten en tijdsinvestering: het voorbereiden op een crisis kan kosten en tijdsinvestering met zich meebrengen, wat mensen kan ontmoedigen om er serieus over na te denken. Ze denken wellicht “het zal wel meevallen” of “we hebben geen tijd en geld om ons hierop voor te bereiden”.

3.   Gebrek aan kennis: Er is mogelijk niet genoeg kennis over wat er nodig is om de organisatie voor te bereiden op een crisis, wat kan leiden tot een gevoel van hulpeloosheid en onzekerheid over waar te beginnen.

4.   Angst: de gedachte aan een mogelijke crisis kan angst en stress oproepen, waardoor mensen vermijdingsgedrag vertonen en zich afsluiten voor het onderwerp.

Herken je dit in jouw organisatie? Is er een crisisplan? Trainen de medewerkers regelmatig met een calamiteitenscenario?
Is crisismanagement een agendapunt in de vergaderingen van het MT?