Evalueren is leren voor de toekomst Crisisprofs

Evalueren is leren voor de toekomst

1375 902 CrisisProfs

Het gaat niet om het juiste antwoord maar om de juiste oplossing!

Evalueren is leren voor de toekomst. Tijdens crises is samenwerking in de organisatie tussen de leidinggevenden en medewerkers cruciaal. De crisisorganisatie is opgebouwd uit functionarissen met een sleutelrol in roerige tijden met grote impact. Een gedegen Crisisplan vervult hierbij een essentiële rol. Het Crisisplan geeft alle betrokkenen handvatten en rust. Medewerkers weten wie waarvoor verantwoordelijk is, wie wat doet en welke informatie op welk moment met wie gedeeld wordt. Indien uw organisatie geen Crisisplan heeft is het nu de ideale tijd om deze te ontwikkelen.

Inmiddels hebben uw medewerkers allen veel ervaring opgedaan tijdens de Covid-crisis, een enorme bron aan geleerde lessen die u vast wilt houden voor de toekomst. Het benutten van deze waardevolle informatie is de beste basis voor het te ontwikkelen Crisisplan.

Ons voorstel is om de organisatie te evalueren op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Dat wil zeggen dat functionarissen van de werkvloer, leidinggevenden en bestuur/directie dezelfde vragen voorgelegd krijgen die ze elk vanuit het eigen perspectief beantwoorden. De vragen ontwikkelen we procesniveau waarbij alle crisisfasen geëvalueerd worden:

De alarmering, opschaling, de respons en de afschalingsfase. (Nazorg komt op een later tijdstip.)

Opleiden, Trainen, Oefenen

De waardevolle gegevens uit de online-evaluatie gebruiken we ook om de opleiding en training van functionarissen in de organisatie (nog) beter aan te laten sluiten op uw specifieke crisisorganisatie en planvorming. Want evalueren is leren voor de toekomst!

Bel ons voor meer informatie:

Kitty Hahn-Legeland, MCPm – 06 4393 2804
Annette Barnas – 06 4660 3518

Reacties zijn gesloten.