Training virtueel of klassikaal

Crisisbesluitvorming voor Crisisteam

Uw crisisteam als kapitein van het schip in een zeestorm!

De taak van het crisisteam is om de schade zoveel mogelijk te beperken en zo spoedig mogelijk terug te keren naar de reguliere activiteiten van de organisatie. Dit alles gebeurt onder enorme tijdsdruk, mogelijke dreiging en veel onduidelijke factoren.

De speciale compacte vergaderstructuur leert u o.a. tijdens deze training crisisbesluitvorming voor crisisteam in te zetten.

Dagdeel
Offerte
max. 8 deelnemers
Online / Klassikaal

Onderwerpen

 • BOB vergadertechniek
 • Business Impact Analyse
 • Continuïteitsmanagement

Wat u leert in de training crisisbesluitvorming voor crisisteam:

 • Hanteren van de crisisvergadercyclus
 • Samenwerken met overige crisisteam leden
 • Hoe informatiemanagement werkt in uw crisisorganisatie
 • In bedrijfscontinuïteit te denken met gebruik van scenario’s
 • Afstemmen en samenwerken met ketenpartners/betrokkenen

Docenten

Hoofddocent: Kitty Hahn-Legeland

Trainingsvorm:

 • Afgestemd op uw organisatie
 • Interactief: theorie, discussie, doen
 • Praktische oefeningen met realistische cases