Samen naar brandveilig wonen!

Samen naar brandveilig wonen!

943 627 CrisisProfs

Het is bijna wekelijks raak, een brand in een gebouw waarin meerdere mensen wonen. Het is altijd enorm schrikken voor alle betrokkenen, zowel voor degene in wiens huis de calamiteit plaatsvindt als voor alle omwonenden en uiteraard ook voor de woningcorporatie en/of zorgorganisatie. Vaak is het nodig dat ook de omwonenden (tijdelijk) ergens anders ondergebracht worden. Een ervaring die grote impact heeft op velen. 

Samen naar brandveilig wonen 

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor brandveiligheid in de verschillende woonvormen. Zowel zorgorganisaties als woningcorporaties vinden de veiligheid van de bewoners belangrijk. Bewoners vertrouwen erop dat zaken goed geregeld zijn. Iedereen vindt het belangrijk maar gek genoeg verdiepen mensen en organisaties zich niet vaak in dit onderwerp. Ze verwachten voldoende veiligheid te kunnen garanderen door BHV-kennis en opgestelde ontruimingsplannen. Toch vraag ik je het onderwerp nog een keer op tafel te leggen.

Vaker brand in woongebouwen senioren 

Uit onderzoek naar recente branden blijkt helaas dat vooral in woongebouwen waar senioren zelfstandig wonen de meeste slachtoffers vallen. Dit heeft een aantal oorzaken die te maken hebben met het ouder worden. De zintuigen van senioren zijn minder scherp, zo komen verminderd gehoor en verminderd zicht bij ouderen vaak voor. Daarnaast bewegen senioren minder snel.

Wat kun je ter voorbereiding doen? 

Aandacht van alle betrokkenen voor de juiste risico’s is van groot belang. De meeste branden ontstaan door roken, koken en (slecht onderhouden) elektrische apparaten. Zijn bewoners en werknemers wel voldoende op de hoogte van de risico’s? Heb je wel eens aan de volgende zaken gedacht:

  • Je adviseert bewoners binnen niet te roken zodat het risico van in slaap vallen klein is. Je informeert hen (eventueel met leveranciers) over veilige apparaten, zoals elektrische kachels en dekens en het bij voorkeur niet op gas koken.
  • Je raadt bewoners aan contact te leggen met buren, familie en/of verzorgers en te praten over wat er gebeurt als er een brand(je) is in de woonomgeving. Je vertelt over duidelijke noodroutes en adviseert hen de noodroute naar buiten eens rustig te volgen en in zich op te nemen waar de blusmiddelen zijn.
  • Je vraagt hen of zij alarmnummers of een alarmknop bij de hand hebben.
  • Je vraagt mensen alvast na te denken over de spullen die voor hen belangrijk zijn om bij een evacuatie mee te nemen en/of de meest dierbare spullen zo voor het grijpen liggen. Belangrijke tip die je meegeeft is een overzicht met telefoonnummers van familie/vrienden te maken. Maar ook een lijst met de medicatie en het nummer van de huisarts, zodat medicatie zoals voorgeschreven zo snel mogelijk (weer) in het bezit komt van de bewoner.

 Brandveiligheid begint bij bewustzijn 

Brandveiligheid begint bij bewustzijn van alle betrokkenen, maar vooral bij de senioren zelf. Hoe gedraagt men zich brandveiliger en welke maatregelen kan men zelf nemen? Is men bijvoorbeeld bekend met moeilijk brandbaar meubilair en enkelvoudige sprinklersystemen die in een afzuigkap verwerkt kunnen worden? Maar wie informeert hen hierover? Jij?

Brandveiligheid is een samenwerking 

Brandveiligheid is vooral een samenwerking van de senioren, hun sociale omgeving en alle instanties zoals verhuurders, zorgorganisaties, brandweer en gemeente. Zorg dat senioren zelf gerichte vragen kunnen stellen aan betrokken instanties door bijvoorbeeld een informatieavond. Wanneer buren, de beheerder en/of andere hulp in kaart heeft wie van jouw bewoners afhankelijk is van hulp en zichzelf niet goed kan redden, kan dit veel ellende voorkomen.

Trainen van professionals 

De bouwregelgeving is ingericht op bewoning door grotendeels zelfredzame personen, helaas komt dit vaak niet overeen met de werkelijke situatie. Aanpassing van de wet en daarop aangepaste brandveiligheidsvoorzieningen zijn nodig. Ook hier geldt: informeer de bewoners in het wooncomplex. Het trainen van professionals uit organisaties die betrokken zijn om moeilijk toegankelijke ouderen te bereiken is belangrijk, net als de samenwerking met de sociale omgeving van ouderen. Zijn er bij jou in de woonomgeving bhv’ers in de buurt of afspraken met buurtbewoners?

Rustig blijven tijdens een calamiteit lukt veel beter als er samen met de bewoners een plan is opgesteld en iedereen terug kan vallen op eerder bedachte oplossingen.

 

4.363 reacties