Privacyverklaring

Onderwerpen

  1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
  2. Waarom heeft CrisisProfs uw gegevens nodig?
  3. Hoe lang bewaart CrisisProfs uw gegevens
  4. Delen met anderen
  5. In kaart brengen websitebezoek
  6. Google Analytics
  7. Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen
  8. Beveiligen
  9. Bereikbaarheid CrisisProfs

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
CrisisProfs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via een e-mail aan ons heeft verstrekt. CrisisProfs verwerkt de volgende persoonsgegevens:

uw voor- en achternaam
uw adresgegevens
uw telefoonnummer
uw e-mail

Waarom heeft CrisisProfs uw gegevens nodig?
CrisisProfs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan CrisisProfs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart CrisisProfs uw gegevens?
CrisisProfs bewaart uw persoonsgegevens zo lang u dat wenst. Als u niet langer van onze diensten gebruikt wenst te maken en/of onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan worden uw gegevens als u dit kenbaar maakt verwijdert.

Delen met anderen
CrisisProfs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van CrisisProfs worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Google Analytics
CrisisProfs maakt geen gebruik van Google Analytics. CrisisProfs heeft Google op geen enkele manier toestemming gegeven om via onze site op enige wijze verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@35.198.142.176. CrisisProfs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
CrisisProfs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van CrisisProfs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CrisisProfs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@35.198.142.176.

www.crisisprofs.com is een website van CrisisProfs.

CrisisProfs is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Citroenvlinderstraat 16, 2805 KJ Gouda
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53204808
Telefoon: 06 – 43932804
E-mailadres: info@35.198.142.176