Kennisevent Brandveiligheid 16 mei 2019

Woningcorporaties & Zorgorganisaties

slaan de handen ineen op het gebied van brandveiligheid!

Samenwerking tussen zorgorganisaties en woningcorporaties redt levens!

Veiligheid van huurders en bewoners staat bij zowel woningcorporaties als bij zorgorganisaties hoog op de agenda. Helaas blijkt in de praktijk de brandveiligheid die volgens wet- en regelgeving is geregeld vaak onvoldoende. Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een aanpak die verder gaat.  Een aanpak gebaseerd op jouw specifieke organisatierisico’s is een vereiste.

Belangrijke koppeling tussen wonen en zorg.
Zorgorganisaties en woningcorporaties willen kwalitatief goede zorg en huisvesting bieden. Maar hoe ver reikt ieders (zorg)plicht en welke afwegingen maken jullie rondom brandveiligheid? Als er sprake is van een koppeling tussen wonen en zorg neemt de zorgorganisatie de verantwoording voor de continuïteit van zorg en is vaak de woningcorporatie verantwoordelijk voor aanvullende bouwkundige- en technische voorzieningen. In hoeverre werken deze twee betrokken partijen eigenlijk samen?

Tijdens een crisis ligt een groot deel van de oplossing in een gezamenlijke aanpak tussen zorg en wonen.  Daarnaast is intensieve samenwerking met  de ketenpartners, zoals gemeente en de hulpdiensten cruciaal. Dan pas bied je bewoners een veilige woonomgeving.

Neem deel en leer van ervaringsdeskundigen
Wij nodigen je graag uit om een start te maken met de samenwerking tijdens ons ‘Kennisevent Brandveiligheid’.

Ervaringsdeskundigen vanuit de zorg en woningcorporaties én experts op het gebied van crisismanagement en brandveiligheid, vertellen welke rol jouw woningcorporatie, jouw zorgorganisatie, de gemeente, de brandweer, de politie en ook de (buurt)bewoners hebben tijdens zo’n gezamenlijke aanpak. En welke handige hulpmiddelen hier inmiddels voor beschikbaar zijn.

Geïnteresseerd?
Meld je aan via onderstaande button en neem (gratis) je collega mee.

Waar en wanneer?

Donderdag 16 mei 2019
09.30 - 16.00 uur
€ 175,- p.p. inclusief uitgebreide lunch, 2e deelnemer gratis!
Ipse De Bruggen Zwammerdam - Landgoed Hooge Burch

Wat kun je verwachten?

 • Binnen Carante Groep veiligheid wordt kennisdeling en –ontwikkeling gefaciliteerd en gestimuleerd. Er wordt samengewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van concrete instrumenten zoals de risicomatrix en de managementinformatie over veiligheid. Risicogericht werken is daarbij ons uitgangspunt.
  Door: Anneliek van Maarseveen – Hogere Veiligheidskundige Carante Groep
 • Hoe bereid je je woningcorporatie voor op een crisis? Hoe maak je medewerkers bewust, hoe maak je passend beleid en zorg je ervoor dat iedereen ervan op de hoogte is en ernaar handelt?
  Door: Christiane Stok – Strategisch Communicatieadviseur Alwel
 • Wat is de status van de huidige regelgeving Brandveiligheid? Welke keuzes rond brandveiligheid zijn er? Personen met verward gedrag als risico voor calamiteiten. In het kader van ‘De Zorg Brandveilig’, is BrandWijzer ontwikkeld (een programma van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland met ondersteuning van het ministerie van VWS)
  Door: Peter Schut AlFireE CPP – Octaaf Adviesgroep B.V
 • Eenduidige crisiscommunicatie: wat en hoe stem je met elkaar af?
  Door: Tom Compaijen – Compaijen C&C
 • Een leerzaam lesje eerste hulp bij brand: hoe brengt u zichzelf in veiligheid bij brand? We proberen het uit!
  Door:  Cees Hoogenboom – BrandweerSurvival
 • Een crisis (brand) bij jouw organisatie?
  Met de CrisisConnect app kun je direct zien wat je moet doen, wie je contactpersonen (ketenpartners) zijn, je benodigdheden (het werkproces, taakkaarten etc) en kun je direct alarmeren en loggen.
  Door: Michiel van der Est – ConnectTools
 • Zorgen dat verminderd zelfredzame personen (langer) veilig thuis kunnen wonen door een sociaal netwerk te organiseren met behulp van slimme sensoren en sociale alarmering.
  Door: Jimmy Korswagen – Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
 • Ben jij al bekend met Brandcheck?
  Brandcheck zorgt ervoor dat je als zorginstelling of woningcorporatie bij de brandweer of inspectie kunt aantonen dat jullie gebouwen voldoen en de maatregelen die u neemt de veiligheid van uw bewoners en medewerkers waarborgen
  Door: Andrew Koster – TBQ: een initiatief van TNO en ISSO.

Samen met deze ervaringsdeskundigen gaan we aan de slag met de brandveiligheid in jouw eigen organisatie.

De sprekers

Crisisprof Kitty

 • Vanuit de achtergrond als verpleegkundig manager heeft Kitty zich gespecialiseerd in Crisismanagement en werkt ze vooral bij maatschappelijk betrokken organisaties waar het gaat om veiligheid van alle mensen.
  Ze adviseert al jaren met veel enthousiasme grote zorgorganisaties en woningcorporaties op het gebied van crisisbeheersing. Het is haar overtuiging dat voorbereidde en getrainde medewerkers de beste crisismanagers zijn op ieder niveau.


Peter Schut

 • Peter Schut is als adviseur brandveiligheid al diverse jaren actief binnen de wereld van de zorg en woningcorporaties. De afgelopen jaren is hij nauw betrokken geweest bij het Programma De Zorg Brandveilig en is hij tevens als 1 van de experts betrokken geweest bij BrandWijzer, een geheel nieuwe applicatie welke binnen alle branche organisaties in de zorg en Brandweer Nederland met veel enthousiasme is ontvangen. Als nevenactiviteiten is Peter betrokken in de kerngroep Geen Nood bij Brand en is hij 1 van de opstellers van de in 2017 uitgebrachte BHV-norm NEN8112-2017. Tevens heeft hij zitting gehad in de klankbordgroep welke betrokken was bij de ontwikkeling van de in 2018 gepubliceerde handreiking voor woningcorporaties.


Tom Compaijen

 • Crisiservaring deed Tom op als crisiscoördinator bij het ministerie van VWS en adviseur crisiscommunicatie bij de gemeente Amsterdam waar hij o.a. de communicatie rond het bezoek van President Obama aan het Museumplein in Amsterdam in goede banen te leiden. In beide functies was Tom tevens verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie. • Michiel is als directeur van Connecttools een innovatieve ondernemer binnen het crisisdomein. Connecttools ontwikkelt ICT-toepassingen voor de crisiswereld.‘Het is van huis uit een nogal conservatieve wereld, terwijl de techniek op dit moment zo ver is dat je er ook gemak van kunt hebben. Ik zit graag met relaties om tafel om te kijken naar een passende oplossing voor de uitdagingen waar zij mee te make hebben, met als uitgangspunt dat het zo simpel mogelijk opgelost moet worden’.


Anneliek van Maarseveen
 • Annelieke is binnen  Carante Groep werkzaam als de landelijke adviseur veiligheid.

  Carante Groep is een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de caresector en is actief in de zorg en dienstverlening aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, de psychiatrie, ouderenzorg, welzijn en jeugdhulpverlening, met andere woorden carebreed.

  De organisaties binnen Carante Groep onderkennen al jaren het belang van een adequaat veiligheidsbeleid.  Naast de werkzaamheden voor de aangesloten organisaties geeft Annelieke  ook naar buiten toe veiligheid een gezicht. Hiervoor onderhoud zij actief contacten met onder meer de brancheverenigingen en ministeries over veiligheidsonderwerpen. En laat zij handhavers van de wet- en regelgeving tevens zien wat voor effecten wetten in de praktijk hebben en maakt eventuele alternatieven bespreekbaar.

Christiane Stok
 • Hoe bereid je je organisatie voor op een crisis? Hoe maak je medewerkers bewust, hoe maak je passend beleid en zorg je ervoor dat iedereen ervan op de hoogte is en ernaar handelt? Dat was de afgelopen twee jaar de vraag bij woningcorporatie Alwel. Christiane Stok, strategisch communicatieadviseur bij Alwel, vertelt over hoe zij crisismanagement implementeerde in de organisatie en doorvertaalde naar een OTO-plan. Hoe pak je dit aan en waar moet je op letten?  En wat spreek je af met je partners in tijden van crisis?

Regelgestuurde of risicogestuurde brandveiligheid, wat kies jij?


Het in kaart brengen van alle risico’s is essentieel voor een geslaagde risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Een goede samenwerking tussen de verantwoordelijken voor brandveiligheid van de gebouwen (woningcorporaties) en professionals uit de zorgpraktijk (zorgorganisaties) is dan ook belangrijk.

Nodig vooral gratis een collega uit om dit congres samen te bezoeken en te leren en ervaren! We sluiten de dag af met een borrel.

Aanmeldingsformulier Kennisevent Brandveiligheid Woningcorporaties en Zorgorganisaties 16 mei 2019

 • Ik kom samen met:
 • Uw inschrijving is alleen schriftelijk (via e-mail) te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 25,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.
 • Tijdens dit kennisevent kan het zijn dat er foto’s gemaakt worden of er wordt gefilmd. Wij willen u graag wijzen op uw portretrecht. U kunt onderstaand uw keuze aangeven.