Advies & Begeleiding

Inrichting crisisorganisatie

Hoe beter u voorbereid bent, hoe sneller uw bedrijf weer op volle sterkte is na een crisissituatie.

CrisisProfs helpt bij de inrichting of aanscherping van uw crisisorganisatie. Wij zoeken naar maximale aansluiting en inbedding in uw bestaande manier van werken. Eén op éen advies & begeleiding.

7-STAPPENPLAN

Wij ontwerpen een werkwijze voor uw crisisteam die voor uw organisatie een logische stap vormt. Afhankelijk van de huidige status van uw crisisorganisatie kunt u op verschillende niveaus instappen.

Onderstaand vindt u per stap verdere achtergrondinformatie.

In 7 stappen crisis evalueren
 • Stap 1: Awareness

  In hoeverre bent u of is men binnen uw organisatie zich bewust van wat u bedreigt? We analyseren in hoeverre uw organisatie is voorbereid op een crisis of een ramp.  De huidige inrichting (indien van toepassing) van de crisisorganisatie, de bestaande calamiteitenplannen, communicatie- en crisisplannen.

 • Stap 2: Risico-inventarisatie

  We kijken naar de bedreigingen en vooral de impact op uw organisatie indien deze realiteit worden. Wat zijn uw belangrijkste processen en resources en wat zijn de kwetsbaarheden?

 • Stap 3: Beleidsontwikkeling

  We ontwerpen de inrichting van uw crisisorganisatie. Iedere organisatie is anders. De crisisorganisatie dient passend ontwikkeld te worden. De procedures voor alle crisisfasen en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verschillende sleutelfunctionarissen worden belegd.

 • Stap 4: Planvorming

  We helpen u aan een compact plan voor iedere crisis met taakkaarten voor sleutelfunctionarissen zodat de crisisrollen gemakkelijk ingevuld kunnen worden.

 •  

  Stap 5: Opleiden, trainen en oefenen

  Hoe dichter de werkelijkheid wordt benaderd tijdens een simulatie, hoe beter deelnemers in staat zijn om juist te handelen tijdens een echte crisis. Iedere organisatie is anders, daarom zijn veel trainingen en oefeningen maatwerk. We beoordelen samen met u welke realistische crisisscenario’s u in uw organisatie wilt oefenen. Deelnemers doen realistische ervaring op met werken onder druk en zullen veerkrachtiger acteren tijdens een crisis.

 • Stap 6: Evaluatie

  Als mensen goed getraind zijn, hebben ze vertrouwen in hun kunnen en zullen zij het hoofd koel houden tijdens een crisis. Het evalueren na iedere training en oefening geeft een helder inzicht in hoe uw medewerkers de crisisvoorbereidingen vertalen en hoe ze deze invullen met acties.  Het in een veilige omgeving bespreken wat goed ging en wat beter kan is een boost voor teambuilding en enthousiasmeert mensen om de verbeteringen door te voeren en vast te leggen. Volgende keer gaat het dan nóg beter!

 • Stap 7: Toetsing

  In de Plan-do-check-act cyclus bekijk je in hoeverre je voorbereidingen voldoen en wat er eventueel aangepast dient te worden.

  Je toetst of je organisatie zich voorbereid binnen de wettelijke kaders die hiervoor zijn.