Evalueren

Evalueren van vandaag = Leren voor morgen

In 7 stappen crisis evalueren

Aanvraagformulier whitepaper Evalueren

Het 7-stappenplan crisismanagement

Zoals in goede crisismanagementplannen vermeld staat, dient iedere calamiteit of crisis te worden afgesloten met een evaluatie. Uit deze evaluatie worden lessen getrokken en verbeterpunten opgesteld om de procedures in de crisisplannen en het crisiscommunicatieplan -passend bij de praktijk- beter op elkaar af te stemmen.

CrisisProfs helpt je graag de waardevolle ervaringen van medewerkers te verzamelen en te vertalen naar aanbevelingen ter verbetering van de organisatiebrede crisisbeheersing. Wij werken binnen vele (zorggroep)organisaties en gebruiken de schat aan ervaring direct in alle OTO-activiteiten en planvorming.

Stap 6 binnen dit plan is EVALUEREN. Een onmisbare schakel waar het gaat om het toepassen van de geleerde lessen uit de praktijk. Nu reëler dan ooit.

Vraag nu onze gratis whitepaper aan!