Een ramp! Een crisis?

Een ramp! Een crisis?

1920 1080 CrisisProfs

Crisisbeheersing, wat is dat precies?

Tijdens trainingen valt het me steeds weer op dat mensen verschillende ideeën hebben over de betekenis van het woord crisisbeheersing.

Het beeld lijkt vooral te zijn dat het beheersen van een crisis een heel ingewikkeld en moeizaam traject is.
Men denkt aan situaties met veel inzet van de hulpdiensten en chaos alom. Deels is dit beeld kloppend met de werkelijkheid, zeker als het gaat om een grote calamiteit of ramp binnen uw bedrijf.

Natuurlijk is het op het moment van de ramp en de periode direct daarna chaotisch.
En ja, de hulpdiensten zijn er juist om daar vanuit hun expertise op te reageren, dat is hun core business. Nationaal en regionaal is de reactie van de hulpdiensten in ons land uitstekend geregeld en geborgd.

Als u getroffen wordt ligt hier een taak voor uw bedrijf om te reageren in de opvang van mensen of het informeren van uw klanten. Deze acute inzet van uw mensen valt onder het crisismanagement, dat weer een onderdeel is van crisisbeheersing. Crisiscommunicatie en de strategische beleidsvoering zijn de andere twee  pijlers bij een crisis.

Het is voor uw organisatie vooral ook de periode ná de calamiteit die belangrijk is als het gaat om crisisbeheersing.
Waarbij crisisbeheersing inhoudt dat uw bedrijfsvoering zo min mogelijk schade leidt en zo spoedig mogelijk weer continueert zoals vòòr de calamiteit.

Voor die bedrijfscontinuïteit is een snelle reactie binnen de eigen organisatie cruciaal!
Om een crisis te kunnen beheersen moet dus ook uw crisismanagement op orde te zijn.
Een crisisorganisatie met sleutelfunctionarissen moet aangewezen en getraind te zijn. De enige manier om dit te bereiken is door gedegen voorbereiding, want
‘Wat je zelden doet, doe je zelden goed’ (Dr. Menno van Duin)

De reactie op de calamiteit of crisis is waar het bij crisismanagement om gaat. Crisismanagement is de organisatie en de inzet van mensen en middelen om de ramp of calamiteit zo spoedig mogelijk te bestrijden en in te dammen.

Hoe is dat bij u geregeld?
Weet u wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn tijdens een crisis?
Wie zijn uw partners?
Weet u welke informatie u, hoe en met wie deelt bij bijvoorbeeld politie en gemeente?
U leert het in de:
Masterclass Partners in Crisis op 3 november a.s. 

Of wilt u weten hoe u tot effectieve strategische besluitvorming kunt komen?
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in onze:
Masterclass crisismanagement en strategische besluitvorming op 31 oktober a.s.

Wees voorbereid.
Graag tot ziens bij een van onze masterclasses.