Crisis: een trend?

Crisis: een trend?Crisisprofs

Crisis: een trend?

1920 1276 CrisisProfs

Het woord ‘Crisis’. Het lijkt wel een trend. We hoeven de tv maar aan te zetten, een krant te pakken, te Googlen of nu.nl te bekijken of we horen of lezen het woord ‘Crisis’. Of het nu gaat om de Corona-crisis, de crisis in de Oekraïne of de vogelgriep. Misschien is uw organisatie getroffen door bijvoorbeeld brand, asbest, een ransomware aanval of een andere ongewenste gebeurtenis. Nederland is in de ban van vele soorten ‘crises’.

Een crisis is niet altijd te voorkomen en elke crisis kent een andere impact. Dit hangt ook sterk af van het perspectief van waaruit er naar de crisis gekeken wordt. En in hoeverre u of uw organisatie hierbij betrokken is. Toch hebben ze allemaal één ding gemeen: elke crisis kent helaas slachtoffers. Ook dit is niet te voorkomen. En op elke getroffene heeft dit ook weer een andere impact. Zo treft een crisis een land, een branche, één of vele personen of een hele organisatie.

Als we een crisis niet kunnen voorkomen, wat kunnen we als organisatie dan wel?
Wat u sowieso kunt doen en zou moeten doen is uw organisatie zo goed mogelijk voorbereiden. Kijkt u ook wel eens naar een bericht in de bovengenoemde media en denkt u: ‘Ik hoop dat onze organisatie dat niet overkomt?’. En vraagt u zich dan wel eens af hoe goed u voorbereid bent op zo’n onverwachte en ongewenste situatie? Weten uw medewerkers wat zij moeten doen op het cruciale moment?
Het feit dat u zich dit afvraagt is de essentiële eerste stap. Dat u zich bewust bent dat  er mogelijk nog wat geregeld moet worden voordat u bovenstaande vraag volmondig met een ja kunt beantwoorden. Goed crisismanagement begint met bewustwording en dat is dan ook Stap 1 van ons  7-stappenplan Crisismanagement.

Dit 7-stappenplan Crisismanagement ondersteunt uw organisatie bij het formuleren van beleid, planvorming en opzetten van een opgeleide, getrainde, geoefende en geoliede machine (uw organisatie/mensen) tijdens een crisis.

U leest er meer over op onze website www.crisisprofs.com. Daar kunt u trouwens ook gratis een QuickScan uitvoeren. Na het beantwoorden van de vragen krijgt u meer inzicht of en in hoeverre uw organisatie op dit moment al voorbereid ofwel CrisisProof is.

Laten we zorgen dat ook uw organisatie of bedrijf gedegen voorbereid is. Daarmee wordt de impact van welke crisis dan ook tot een minimum beperkt en kan de normale bedrijfsvoering (weer) doorgaan.

Kitty Hahn-Legeland, McPm
Adviseur Crisisbeheersing