Ben jij klaar voor de volgende crisis?

Ben jij klaar voor de volgende crisis?

1165 1213 CrisisProfs

Als je je bewust bent dat je invloed hebt op impact van een crisis richt je eerst op de mogelijke oorzaken. Hiervoor moet je inzicht krijgen in je risico’s.

Dat doe je in 7 eenvoudige stappen, waarvan de eerste ‘awareness’ is.

Nu richten we ons op de tweede stap: risico-inventarisatie. Ben jij klaar voor de volgende crisis?

Het goed in kaart te brengen van risico’s is nodig om een passend beleid voor crisisbeheersing te kunnen ontwikkelen. Helaas is risico-inventarisatie niet bepaald een sexy onderwerp om over te praten.
Het is als het plannen van een vervelende gebeurtenis, niemand wil er echt over nadenken. Maar het is wel belangrijk om te doen, want als er een crisis uitbreekt, wil je erop voorbereid zijn.

Wat is een risico eigenlijk? Het is iets waarvan we weten dat het kan gebeuren, maar we hopen dat het niet gebeurt. Het is een beetje zoals wanneer je auto naar de APK-keuring gaat. Je weet dat je pech kunt hebben, maar je hoopt dat de monteur je vertelt dat alles in orde is. En als er toch mankementen zijn, dan moet je het probleem aanpakken voordat het erger wordt. Je moet aan basiscriteria voldoen, zodat je goed en veilig op weg kunt gaan.
Hetzelfde geldt voor een organisatie. De basis dient op orde te zijn zodat je kunt blijven draaien ook onder moeilijke omstandigheden.

Hoe breng je die risico’s nu in kaart?

Een goede manier is om te kijken naar welke incidenten zich hebben voorgedaan bij andere organisaties. Deze ervaringen kun je gebruiken bij het bepalen van wat er nodig is om te voorkomen dat ze in de toekomst bij jouw organisatie gebeuren. Welke trends en ontwikkelingen zijn er gaande die mogelijk een risico kunnen vormen voor je organisatie?

Risico’s in kaart te brengen door te kijken naar de mogelijke oorzaken is een andere methode. Zo kun je kijken naar wat er kan gebeuren als er elektriciteitsuitval is. Wat zijn de mogelijke gevolgen en hoe kun je die voorkomen? Het is belangrijk om proactief te zijn en mogelijke problemen voor te zijn.

Doe de risico-inventarisatie samen en maak het leuk: Gebruik brainstormsessies als creatieve en interactieve manier van inventariseren. Nodig verschillende mensen uit die betrokken zijn bij het proces of systeem, en laat hen zoveel mogelijk mogelijke risico’s benoemen. Door verschillende perspectieven samen te brengen kan je een completer beeld krijgen van de mogelijke risico’s. Richt je vervolgens eerst op de drie grootste risico’s in de uitwerking.

Er zijn ook bepaalde methodes om risico’s te inventariseren. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een SWOT-analyse.

SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Hierbij kijk je naar de interne sterktes en zwaktes van je organisatie, en naar de externe kansen en bedreigingen. Door dit te combineren kan je een beter beeld krijgen van waar de risico’s liggen.

FMEA is ook een methode en staat voor ‘Failure Mode and Effect Analysis’. Hierbij kijk je naar de verschillende manieren waarop een systeem kan falen en wat de effecten daarvan zijn. Door dit in kaart te brengen kan je prioriteiten stellen en maatregelen nemen om deze risico’s te verminderen.

Welke trends en ontwikkelingen zijn er gaande die mogelijk een risico kunnen vormen voor je organisatie? Door daarop in te spelen kan je de risico’s proactief aanpakken en de kans op een crisis verkleinen.

Hopelijk helpen deze aanvullende methodes je om een completer beeld te krijgen van de risico’s en een beter plan voor crisisbeheersing te ontwikkelen.

Ik hoop dat deze blog je helpt om op een wat meer ontspannen manier naar risico-inventarisatie te kijken. Vergeet vooral niet dat een goede voorbereiding het halve werk is, en dat geldt zeker voor crisisbeheersing!

Ben jij klaar voor de volgende crisis? Welke actie neem jij nu om je voorbereiding op crisis echt in te vullen?

#crisis #crisismanagement #crisisbeheersing #woningcorporatie #VVT
#management #SWOT #FMEA